HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA


OSNOVNI PODACI

01. Redni broj organizacije
0112597
02. Datum upisa u registar
15.2.2010.
03. Datum brisanja iz registra
04. Datum zadnje promjene
11.7.2018.
Napomena

PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

05. Naziv neprofitne organizacije
HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije
HOK
07. Osobni identifikacijski broj
97760500066
08. Matični broj
03206432
09. Pravno ustrojbeni oblik
KOMORA
10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra
OSTALI REGISTRI
12. Broj iz matičnog registra
13. Adresa sjedišta
KOTURAŠKA 53
14. Poštanski broj
10000
15. Mjesto
ZAGREB
16. Šifra djelatnosti
9412
17. Račun (IBAN)
6623600001101268409
18. Statistička oznaka grada općine
133
19. Osoba za kontakt
NADA BIŠKUPEC
20. Statistička oznaka županije
21
21. Telefon
6165 210
22. Faks
6170 838
23. e-mail
hok-cba@hok-cba.hr
24. Web stranica
www.hok-cba.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

25. Ime i prezime
JOSIP ŠURJAK
26. Ime i prezime

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva
28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo