Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0078450 02. Datum upisa u registar 10.08.2009
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 29.02.2016
Napomena
UDRUGA KORISNIKA BEŽIČNIH SUSTAVA MEĐIMURJE WIRELESS-ČAKOVEC
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije UDRUGA KORISNIKA BEŽIČNIH SUSTAVA MEĐIMURJE WIRELESS-ČAKOVEC
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije MWIRELESS
07. OIB 75313453266 08. Matični broj 01776363
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova 1
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 20000719
13. Adresa sjedišta ALEKSANDRA SCHULTEISSA 19 14. Poštanski broj 40000
15. Mjesto ČAKOVEC 16. Šifra djelatnosti 9499
17. Račun HR3723400091116023654 18. Statisticka oznaka grada/općine 060
19. Osoba za kontakt RAMEŠA ROKO 20. Statistička oznaka županije 20
21. Telefon 040 328 506 22. Faks 040 328 506
23. Email rocco@mwireless.hr 24. Web stranica htttp://www.mwireless.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime ROKO RAMEŠA 26. Ime i prezime DRAGAN ŠPICAR

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo