Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0081594 02. Datum upisa u registar 10.08.2009
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene
Napomena
STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije KRIM
07. OIB 87810779411 08. Matični broj 01850873
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 21003597
13. Adresa sjedišta AVENIJA GOJKA ŠUŠKA 1 14. Poštanski broj 10000
15. Mjesto ZAGREB 16. Šifra djelatnosti 9412
17. Račun 2360000-1101791164 18. Statisticka oznaka grada/općine 133
19. Osoba za kontakt DARKO MAJSTOROVIĆ 20. Statistička oznaka županije 21
21. Telefon 099 3380 888 22. Faks 01 2391 457
23. Email 24. Web stranica www.krim.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime DARKO MAJSTOROVIĆ 26. Ime i prezime

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo