Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0082511 02. Datum upisa u registar 10.08.2009
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 22.02.2017
Napomena
HRVATSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije HRVATSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije HURID
07. OIB 61696311437 08. Matični broj 02351188
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 21005828
13. Adresa sjedišta MASARYKOVA 22 14. Poštanski broj 10000
15. Mjesto ZAGREB 16. Šifra djelatnosti 9499
17. Račun 2360000-1102008901 18. Statisticka oznaka grada/općine 133
19. Osoba za kontakt MARINA ŠIMANOVIĆ 20. Statistička oznaka županije 21
21. Telefon 095/9111-487 22. Faks
23. Email hurid@hurid.hr; 24. Web stranica www.hurid.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime ANAMARIA TOMIĆ 26. Ime i prezime MARINA ŠIMANOVIĆ

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo