Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0083372 02. Datum upisa u registar 10.08.2009
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 22.07.2016
Napomena
ZAGREBAČKI ŠAHOVSKI SAVEZ
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije ZAGREBAČKI ŠAHOVSKI SAVEZ
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije ZŠS
07. OIB 16782831188 08. Matični broj 03873994
09. Pravno ustrojbeni oblik SAVEZ UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 21001445
13. Adresa sjedišta MASARYKOVA 22/III 14. Poštanski broj 10000
15. Mjesto ZAGREB 16. Šifra djelatnosti 9319
17. Račun 2402006-1100048951 18. Statisticka oznaka grada/općine 133
19. Osoba za kontakt KREŠIMIR JURAJ PODRAVEC 20. Statistička oznaka županije 21
21. Telefon 01-3091-062 22. Faks 01-3091-071
23. Email zagrebacki.sahovski.savez@zg.t-com.hr 24. Web stranica www.zgss.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime KREŠIMIR JURAJ PODRAVEC 26. Ime i prezime NENAD ŠKARE

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo