Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0086347 02. Datum upisa u registar 02.09.2009
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 23.04.2019
Napomena
RADIO KLUB NIKOLA TESLA BJELOVAR
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije RADIO KLUB NIKOLA TESLA BJELOVAR
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije R.K.N.TESLA BJELOVAR
07. OIB 92270731085 08. Matični broj 03334708
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 07000079
13. Adresa sjedišta TRG EUGENA KVATERNIKA 7/2 14. Poštanski broj 43000
15. Mjesto BJELOVAR 16. Šifra djelatnosti 9412
17. Račun HR5224020061100068235 18. Statisticka oznaka grada/općine 024
19. Osoba za kontakt A. MIHOKOVIĆ 20. Statistička oznaka županije 07
21. Telefon 095-9159-477 22. Faks
23. Email rknikolatesla4@gmail.com 24. Web stranica www.rk-nikolatesla.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime ŽELJKO BUKVIĆ 26. Ime i prezime SLAVEN SABOLOVIĆ

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo