Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0102153 02. Datum upisa u registar 30.11.2009
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 27.03.2017
Napomena
UDRUGA TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije UDRUGA TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije UTIB
07. OIB 16449983799 08. Matični broj 01889982
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 07000899
13. Adresa sjedišta I. GUNDULIĆA 1 14. Poštanski broj 43000
15. Mjesto BJELOVAR 16. Šifra djelatnosti 9499
17. Račun 2402006-1100423474 18. Statisticka oznaka grada/općine 024
19. Osoba za kontakt TOMISLAV NOVOSEL 20. Statistička oznaka županije 07
21. Telefon 043-220-004; 22. Faks 043-220-004
23. Email utib@utib.hr 24. Web stranica www.utib.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime TOMISLAV NOVOSEL 26. Ime i prezime LJUBA ŠTEFINEC

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo