Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0335567 02. Datum upisa u registar 06.08.2015
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene
Napomena
ŠAHOVSKI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije ŠAHOVSKI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije ŠSŠKŽ
07. OIB 45799712819 08. Matični broj 01917706
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova 1
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 15000653
13. Adresa sjedišta STJEPANA RADIĆA 56 A 14. Poštanski broj 22000
15. Mjesto ŠIBENIK 16. Šifra djelatnosti 9319
17. Račun HR2724110061100035473 18. Statisticka oznaka grada/općine 444
19. Osoba za kontakt BRANKO VLAIĆ 20. Statistička oznaka županije 15
21. Telefon 098 347 450 22. Faks 022 200 820
23. Email branko.vlaic@si.t-com.hr 24. Web stranica

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime BRANKO VLAIĆ 26. Ime i prezime SREĆKO TRUTA

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo