Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0260309 02. Datum upisa u registar 13.02.2014
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 07.11.2016
Napomena
ŠAHOVSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije ŠAHOVSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije ŠSVŽ
07. OIB 56916820574 08. Matični broj 01922700
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova 1
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 05000378
13. Adresa sjedišta ALOJZA STEPINCA 1 14. Poštanski broj 42000
15. Mjesto VARAŽDIN 16. Šifra djelatnosti 9319
17. Račun HR9624840081102939158 18. Statisticka oznaka grada/općine 472
19. Osoba za kontakt ŽELJKO MATKUN 20. Statistička oznaka županije 05
21. Telefon 098 9354 516 22. Faks
23. Email zeljko.matkun@vz.t-com.hr 24. Web stranica www.sahuvz.bloger.index.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime ŽELJKO MATKUN 26. Ime i prezime

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo