Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0109229 02. Datum upisa u registar 20.01.2010
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 20.07.2018
Napomena
PRAVO NA GRAD
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije PRAVO NA GRAD
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije PNG
07. OIB 07393984770 08. Matični broj 02546272
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 21007019
13. Adresa sjedišta DUGI DOL 8 14. Poštanski broj 10000
15. Mjesto ZAGREB 16. Šifra djelatnosti 9499
17. Račun HR1424020061100557217 18. Statisticka oznaka grada/općine 133
19. Osoba za kontakt TOMISLAV DOMES 20. Statistička oznaka županije 21
21. Telefon 01-4856-400 22. Faks 01-4855-729
23. Email pravonagrad@pravonagrad.org 24. Web stranica pravonagrad.org

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime TOMISLAV DOMES 26. Ime i prezime MARINA IVANDIĆ

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo