Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0217532 02. Datum upisa u registar 20.09.2012
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 20.10.2017
Napomena
BICIKLISTIČKI KLUB BUMBAR
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije BICIKLISTIČKI KLUB BUMBAR
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije BK BUMBAR
07. OIB 20972140281 08. Matični broj 02907984
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 01002751
13. Adresa sjedišta ILIJE GREGORIĆA 49 14. Poštanski broj 10290
15. Mjesto ZAPREŠIĆ 16. Šifra djelatnosti 9312
17. Račun HR7723400091110538457 18. Statisticka oznaka grada/općine 543
19. Osoba za kontakt PETAR GABUD 20. Statistička oznaka županije 01
21. Telefon 095 9035 227 22. Faks
23. Email info@bkbumbar.hr 24. Web stranica www.bkbumbar.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime PETAR GABUD 26. Ime i prezime MLADEN BAĆA

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo