Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0248691 02. Datum upisa u registar 19.09.2013
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 22.05.2019
Napomena
VUKANOVČAR - DRUŠTVO ZA ZAŠTITU POTROŠAĆA MEĐIMURJA
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije VUKANOVČAR - DRUŠTVO ZA ZAŠTITU POTROŠAĆA MEĐIMURJA
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije VUKANOVČAR
07. OIB 69981150138 08. Matični broj 04081862
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 20001285
13. Adresa sjedišta VUKANOVEC 60 14. Poštanski broj 40306
15. Mjesto GORNJI MIHALJEVEC 16. Šifra djelatnosti 9499
17. Račun 2340009-1110603923 18. Statisticka oznaka grada/općine 604
19. Osoba za kontakt KREŠIMIR POLANEC 20. Statistička oznaka županije 20
21. Telefon 098-1672-659 22. Faks
23. Email drustvo.vukanovcar@gmail.com 24. Web stranica https://www.vukanovcar.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime FRANJO HALABAREC 26. Ime i prezime

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo