Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0255472 02. Datum upisa u registar 10.12.2013
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 10.07.2017
Napomena
SPORTSKO REKREATIVNI KLUB ALBA
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije SPORTSKO REKREATIVNI KLUB ALBA
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije SRK ALBA
07. OIB 35713420593 08. Matični broj 02578581
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 18002032
13. Adresa sjedišta PRESIKA 51A 14. Poštanski broj 52220
15. Mjesto LABIN 16. Šifra djelatnosti 9312
17. Račun HR0724020061100564521 18. Statisticka oznaka grada/općine 222
19. Osoba za kontakt ALEN PALISKA 20. Statistička oznaka županije 18
21. Telefon 098/9831-255 22. Faks 052/695-109
23. Email info@srk-alba.hr 24. Web stranica www.srk-alba.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime ALEN PALISKA 26. Ime i prezime TONI DRUŽETA

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo