Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0301560 02. Datum upisa u registar 11.02.2015
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene
Napomena
UDRUGA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA I SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA GRADA VELIKA GORICA
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije UDRUGA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA I SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA GRADA VELIKA GORICA
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije UPSSSZ GVG
07. OIB 02313819602 08. Matični broj 04318706
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova 1
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 01003114
13. Adresa sjedišta SLAVKA KOLARA 4 14. Poštanski broj 10410
15. Mjesto VELIKA GORICA 16. Šifra djelatnosti 9499
17. Račun 2360000-1102457519 18. Statisticka oznaka grada/općine 541
19. Osoba za kontakt MARIJAN KOLAK 20. Statistička oznaka županije 01
21. Telefon 098/400 317, 099 5157834, 091 6651837 22. Faks
23. Email infovupsssz,hr 24. Web stranica www.upsssz.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime MARTIN KLJAJIĆ 26. Ime i prezime DANIJEAL STEPANIĆ

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo