Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0392888 02. Datum upisa u registar 04.05.2017
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene
Napomena
UDRUGA ZA PROMICANJE HRVATSKOG JEZIKA, POVIJESTI I KULTURE NAPREDNIM INFORMACIJSKIM I KOMUNIKACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA JAGOR
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije UDRUGA ZA PROMICANJE HRVATSKOG JEZIKA, POVIJESTI I KULTURE NAPREDNIM INFORMACIJSKIM I KOMUNIKACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA JAGOR
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije JAGOR
07. OIB 02855075686 08. Matični broj 04718089
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 21012490
13. Adresa sjedišta KOPERNIKOVA 6 14. Poštanski broj 10000
15. Mjesto ZAGREB 16. Šifra djelatnosti 9499
17. Račun HR6324020061100825704 18. Statisticka oznaka grada/općine 133
19. Osoba za kontakt TIHOMIR MRŠIĆ 20. Statistička oznaka županije 21
21. Telefon 098-1618-800 22. Faks
23. Email tihomir.mrsic@gmail.com 24. Web stranica

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime TIHOMIR MRŠIĆ 26. Ime i prezime IVANA MRŠIĆ

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo