Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0002674 02. Datum upisa u registar 06.08.2009
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 26.04.2016
Napomena
ŠAHOVSKI SAVEZ KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPNIJE
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije ŠAHOVSKI SAVEZ KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPNIJE
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije ŠSKZŽ
07. OIB 08396895164 08. Matični broj 01488961
09. Pravno ustrojbeni oblik SAVEZ UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 02000522
13. Adresa sjedišta ŠET. HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 13 14. Poštanski broj 49000
15. Mjesto KRAPINA 16. Šifra djelatnosti 9319
17. Račun HR0823600001101487412 18. Statisticka oznaka grada/općine 211
19. Osoba za kontakt RAMILA ŠVALJEK 20. Statistička oznaka županije 02
21. Telefon 098 681 853 22. Faks
23. Email radmila.svaljek@kr.t-com.hr 24. Web stranica

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime MIRJANA MEDIĆ 26. Ime i prezime RAMILA ŠVALJEK

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo