Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0049310 02. Datum upisa u registar 10.08.2009
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 15.04.2015
Napomena
CENTAR ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE POREČ
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije CENTAR ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE POREČ
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije CGI POREČ
07. OIB 11593010193 08. Matični broj 01336002
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 18000053
13. Adresa sjedišta PARTIZANSKA 2 D 14. Poštanski broj 34343
15. Mjesto POREČ 16. Šifra djelatnosti 9499
17. Račun 2380006-1110007819 18. Statisticka oznaka grada/općine 348
19. Osoba za kontakt SILVIJA ŽUFIĆ DUJMOVIĆ 20. Statistička oznaka županije 18
21. Telefon 052 452 746 22. Faks 052 452 746
23. Email cgiporec@cgiporec.hr 24. Web stranica www.cgiporec.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime SILVIJA ŽUFIĆ DUJMOVIĆ 26. Ime i prezime

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo