Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0056073 02. Datum upisa u registar 10.08.2009
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene
Napomena
HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije HKD
07. OIB 71073617516 08. Matični broj 03225143
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 1303
13. Adresa sjedišta HORVATOVAC 102 A 14. Poštanski broj 10000
15. Mjesto ZAGREB 16. Šifra djelatnosti 9412
17. Račun 2360000-1101387722 18. Statisticka oznaka grada/općine 133
19. Osoba za kontakt NADA TRAJKOV 20. Statistička oznaka županije 21
21. Telefon 4606 163 22. Faks 4606 131
23. Email 24. Web stranica

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime VITOMIR ŠUNJIĆ 26. Ime i prezime

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo