Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0068527 02. Datum upisa u registar 10.08.2009
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 24.02.2016
Napomena
KRAPINSKI INFORMATIČKI KLUB
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije KRAPINSKI INFORMATIČKI KLUB
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije KRIK
07. OIB 92304051141 08. Matični broj 01424637
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 02000483
13. Adresa sjedišta ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 6 14. Poštanski broj 49000
15. Mjesto KRAPINA 16. Šifra djelatnosti 9412
17. Račun HR9623600001101324420 18. Statisticka oznaka grada/općine 211
19. Osoba za kontakt STJEPAN ŠALKOVIĆ 20. Statistička oznaka županije 02
21. Telefon 091 7895 599 22. Faks 049 382 113
23. Email stjepan.salkovic@kr.t-com.hr 24. Web stranica www.krik-kr.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime STJEPAN ŠALKOVIĆ 26. Ime i prezime MILJENKO HMELINA

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo