Grb Podaci o organizaciji
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
         
01. RNO broj 0071498 02. Datum upisa u registar 10.08.2009
03. Datum brisanja iz registra 04. Datum zadnje promjene 07.08.2017
Napomena
UDRUGA ŽMERGO
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI
05. Naziv neprofitne organizacije UDRUGA ŽMERGO
06. Skraćeni naziv neprofitne organizacije ŽMERGO
07. OIB 52586604362 08. Matični broj 00696781
09. Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA 10. Broj organizacijskih dijelova
11. Naziv matičnog registra REGISTAR UDRUGA 12. Broj iz matičnog registra 980
13. Adresa sjedišta VIKTORA CARA EMINA 3 14. Poštanski broj 51410
15. Mjesto OPATIJA 16. Šifra djelatnosti 9499
17. Račun HR2424020061100263206 18. Statisticka oznaka grada/općine 302
19. Osoba za kontakt HELENA TRAUB 20. Statistička oznaka županije 08
21. Telefon 051 271 459 22. Faks 051 271 459
23. Email zmergo@zmergo.hr 24. Web stranica www.zmergo.hr

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
25. Ime i prezime DIANA KOVAČIĆ 26. Ime i prezime HELENA TRAUB

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 28. Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva
29. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno knjigovodstvo